INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 08.04.2019 R.