Przedszkole  nr 96   „Jarzębinka”

KONKURS “PLASTYCZNE INTERPRETACJE”

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator
Organizator zewnętrzny: Iza Skabek dla dzieci i Wydawnictwo Spotart.

 Organizator z ramienia placówki: Natalia Przybył

II. Cele konkursu
1. Rozbudzanie zainteresowań współczesną literaturą dla dzieci.
2. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbierania dzieł literackich.
3. Kształtowanie wyobraźni dzieci przez prace plastyczne.
4. Zapoznanie z twórczością Izabeli Skabek.
5. Uwrażliwianie na kulturę języka i poprawność językową.

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 5-6 lat i ma formę plastyczną.
2. Dzieci wykonują ilustrację do przeczytanego i wybranego wierszyka Izy Skabek z zestawu „Alfabet owocowo – warzywny.”
3. Technika prac: dowolna
4. Format prac plastycznych – A4

IV. Termin i miejsce składania prac.                    

Pracę plastyczną z doczepioną kartką z imieniem i  nazwiskiem autora prosimy przekazywać do nauczycielek z grupy II.  Termin składania prac mija 19.11.2019 r.

Jury przyzna nagrody książkowe, dyplomy i wyróżnienia.

WIERSZE ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W HOLU PRZEDSZKOLA.

DNI JARZĘBINKI

PONIEDZIAŁEK

PRZEDSTAWIENIE „ JARZĘBINKA” w.g. J.TAJCA W WYKONANIU NAJSTARSZYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH 4 i 5 gr.

WTOREK

PASOWANIE  WSZYSTKICH DZIECI Z GRUPY I ORAZ NOWYCH DZIECI Z POZOSTAŁYCH GRUP.

ŚRODA

JESIENNE ZABAWY SPORTOWE Z JARZĘBINKĄ.

CZWARTEK

PRACA PLASTYCZNANAPODSTAWIE BAJKI J.TAJCA.

PIĄTEK

ZWIEDZAJ I PODZIWIAJ ŚWIAT Z JARZĘBINKĄ.

Skip to content