Przedszkole  nr 96   „Jarzębinka”

Komunikat z dnia 30.03.2020

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że  w związku z wprowadzeniem stanu  epidemicznego i czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych od dnia 30.03.2020 sekretariat przedszkola jest czynny w godzinach 10.00-13.00. Informacje  udzielane są również telefonicznie pod numerami  537 535 128 i 61 847 25 09.
 
 
Dyrektor Przedszkola nr 96

Komunikat z dnia 26.03.2020

REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA RODZICE!

W związku z wprowadzeniem przez rząd RP dalszych ograniczeń dotyczących przemieszczania się nie będzie dyżuru w przedszkolu  w dniu 27.03.2020r. (piątek) godz. 12:00 – 16:00 w celu złożenia przez Rodziców dokumentów  dotyczących rekrutacji do przedszkola.

Przyjmujemy, że przesłane skany dokumentów będą wypełniały na ten szczególny moment zapis  o dostarczeniu dokumentów.

Dyrektor Przedszkola nr 96

Komunikat z dnia 25.03.2020

Drodzy Rodzice
 
Od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 r.
 W  przypadku naszego przedszkola wykorzystamy kształcenie na odległość. W tym celu od 25 marca do 10 kwietnia każda grupa codziennie  w godzinach 7.00 – 10.00  wysyłać będzie na grupowego maila.
 

Komunikat z dnia 24.03.2020

REKRUTACJA 2020/2021

 

UWAGA RODZICE!

W dniu dzisiejszym, tj. 24.03.2020r., kończy się podstawowy termin składania wniosków do przedszkola. W związku z powyższym do dnia 27.03.2020r. ( piątek) należy złożyć w przedszkolu oryginały dokumentów w wersji papierowej, które wcześniej składaliśmy w wersji elektronicznej.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zagrożeniami, które z tego mogą wynikać wyznaczamy termin dostarczenia dokumentów w następujące dni i godziny :

 

25.03.2020r. (środa) godz. 9:00-12:00

27.03.2020r. (piątek) godz. 12:00 – 16:00

 

Drodzy Państwo, aby pozostawić dokumenty w przedszkolu należy zadzwonić domofonem do sekretariatu  a następnie wrzucić  do skrzynki, która wystawiona będzie w przedsionku  przedszkola.

 

 Agnieszka Janicka

Dyrektor Przedszkola nr 96

Komunikat z dnia 23.03.2020

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż przedszkole pozostaje zamknięte  do 10.04.2020r.
 
Dyrektor Przedszkola nr 96