Przedszkole  nr 96   „Jarzębinka”

Komunikat z dnia 30.04.2020

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi otwarcia przedszkola informuję, iż przedszkole czeka na decyzję Prezydenta Miasta Poznania.

Proszę o śledzenie strony naszego przedszkola, na której  zostaną zamieszczone wszystkie informacje.

Dyrektor Przedszkola

Komunikat z dnia 24.04.2020

UWAGA RODZICE!

 Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, placówka będzie zamknięta do 24 maja 2020 roku.

Komunikat z dnia 14.04.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Edukacji z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, placówka będzie zamknięta do 26 kwietnia 2020 roku.

                                                                    Dyrektor Przedszkola

Informacja z dnia 08.04.2020

Uwaga Rodzice

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce REKRUTACJA  w dniu jutrzejszym, tj. 09.04.2020 roku o godzinie 12.00.

Jednocześnie informujemy, że w systemie Nabór została uruchomiona opcja potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie, ponieważ samo zakwalifikowanie dziecka jako kandydata do przedszkola, nie jest jednoznaczne z tym, że dziecko zostało przyjęte. Dlatego należy potwierdzić wolę zapisu dziecka według załączonej instrukcji:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Rodzice, którzy nie wypełniali wniosków elektronicznie i nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego wypełniają potwierdzenie woli ręcznie i przesyłają w formie skanu na adres mailowy placówki. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola należy przesłać do dnia 16 kwietnia 2020 roku. Przypominamy, że wszyscy rodzice muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Należy wydrukować, podpisać i przesłać w formie skanu na adres mailowy pl96poznan@interia.pl

Prosimy pamiętać o podpisach obojga rodziców, tak jak w przypadku składanych wniosków.

Agnieszka Janicka

Dyrektor Przedszkola nr 96