POWRÓT DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

W związku z powrotem dzieci do przedszkola w okresie pandemii i wzmożonego reżimu sanitarnego poniżej przedstawiamy zasady obowiązujące w placówce od dnia 1 września 2020 rok:

1. Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dziecko – bez żadnych objawów chorobowych;
2. Ze względów organizacyjnych dzieci do przedszkola przyprowadzane są do godziny 8.15;
3. Do przedszkola wchodzimy dzwoniąc na dzwonek domofonu;
4. Rodzice oraz dzieci, które ukończyły 4 lata wchodząc i wychodząc z przedszkola mają założone maseczki. Obowiązek zapewnienia maseczek leży po stronie rodziców;
5. Rodzice wchodzący do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, który znajduje się po lewej stronie za drzwiami wejściowymi do przedszkola;
6. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica lub upoważnioną do odbioru dziecka inną osobę;
7. Rodzice wchodzą do przestrzeni przedszkola (hol główny), rejestrują kartą w czytniku obecność dziecka w przedszkolu i tam oddają dziecko pod opiekę osobie, która pełni dyżur w holu głównym i następnie opuszczają przedszkole umożliwiając innym rodzicom lub opiekunom pozostawienie dziecka w przedszkolu;
8. Rodzice zachowują odstęp 1,5 m od innych rodziców oraz pozostałych pracowników przedszkola;
9. Rodzice zobowiązani są o dopełnienie obowiązku uaktualnienia numerów telefonów oraz adresów mailowych;
10. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów z przedszkola;
11. Po odebraniu dziecka z przedszkola nie ma możliwości wejścia na przedszkolny plac zabaw;
12. Do przedszkola nie przynosimy żadnych zabawek, przytulanek oraz maskotek. W workach znajdują się tylko niezbędne rzeczy tj.: bielizna, rzeczy na zmianę, paputki – nie obuwie typu crocs !!!, chusteczki higieniczne, mokre chusteczki;
13. Nie przynosimy do przedszkola własnych ręczników oraz przyborów do mycia zębów;
14. Nie przedłużamy rozstań, wyjaśniamy dzieciom w domu zasady postępowania w związku z pandemią;
15. Pierwszego dnia przynosimy podpisane oświadczenie – zgodę na pomiar temperatury u dziecka, oraz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.

Dyrektor zastrzega sobie zmiany w procedurach obowiązujących w placówce w miarę rozwoju zmieniających się warunków.

Załączniki:

Procedury COVID P96

Upoważnienie do odbioru dziecka

Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych