Przedszkole  nr 96   „Jarzębinka”

Informacja z dnia 08.04.2020

Uwaga Rodzice

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce REKRUTACJA  w dniu jutrzejszym, tj. 09.04.2020 roku o godzinie 12.00.

Jednocześnie informujemy, że w systemie Nabór została uruchomiona opcja potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie, ponieważ samo zakwalifikowanie dziecka jako kandydata do przedszkola, nie jest jednoznaczne z tym, że dziecko zostało przyjęte. Dlatego należy potwierdzić wolę zapisu dziecka według załączonej instrukcji:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Rodzice, którzy nie wypełniali wniosków elektronicznie i nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego wypełniają potwierdzenie woli ręcznie i przesyłają w formie skanu na adres mailowy placówki. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola należy przesłać do dnia 16 kwietnia 2020 roku. Przypominamy, że wszyscy rodzice muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Należy wydrukować, podpisać i przesłać w formie skanu na adres mailowy pl96poznan@interia.pl

Prosimy pamiętać o podpisach obojga rodziców, tak jak w przypadku składanych wniosków.

Agnieszka Janicka

Dyrektor Przedszkola nr 96

Komunikat z dnia 30.03.2020

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że  w związku z wprowadzeniem stanu  epidemicznego i czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych od dnia 30.03.2020 sekretariat przedszkola jest czynny w godzinach 10.00-13.00. Informacje  udzielane są również telefonicznie pod numerami  537 535 128 i 61 847 25 09.
 
 
Dyrektor Przedszkola nr 96

Komunikat z dnia 26.03.2020

REKRUTACJA 2020/2021

UWAGA RODZICE!

W związku z wprowadzeniem przez rząd RP dalszych ograniczeń dotyczących przemieszczania się nie będzie dyżuru w przedszkolu  w dniu 27.03.2020r. (piątek) godz. 12:00 – 16:00 w celu złożenia przez Rodziców dokumentów  dotyczących rekrutacji do przedszkola.

Przyjmujemy, że przesłane skany dokumentów będą wypełniały na ten szczególny moment zapis  o dostarczeniu dokumentów.

Dyrektor Przedszkola nr 96

Komunikat z dnia 25.03.2020

Drodzy Rodzice
 
Od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 r.
 W  przypadku naszego przedszkola wykorzystamy kształcenie na odległość. W tym celu od 25 marca do 10 kwietnia każda grupa codziennie  w godzinach 7.00 – 10.00  wysyłać będzie na grupowego maila.
 

Komunikat z dnia 24.03.2020

REKRUTACJA 2020/2021

 

UWAGA RODZICE!

W dniu dzisiejszym, tj. 24.03.2020r., kończy się podstawowy termin składania wniosków do przedszkola. W związku z powyższym do dnia 27.03.2020r. ( piątek) należy złożyć w przedszkolu oryginały dokumentów w wersji papierowej, które wcześniej składaliśmy w wersji elektronicznej.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zagrożeniami, które z tego mogą wynikać wyznaczamy termin dostarczenia dokumentów w następujące dni i godziny :

 

25.03.2020r. (środa) godz. 9:00-12:00

27.03.2020r. (piątek) godz. 12:00 – 16:00

 

Drodzy Państwo, aby pozostawić dokumenty w przedszkolu należy zadzwonić domofonem do sekretariatu  a następnie wrzucić  do skrzynki, która wystawiona będzie w przedsionku  przedszkola.

 

 Agnieszka Janicka

Dyrektor Przedszkola nr 96