Uzupełnienie do informacji z dnia 03 kwietnia 2019 r.

Uzupełnienie do informacji z dnia 03 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że dyrektor uzyskał zgodę od organu prowadzącego na zawieszenie zajęć.
W dniach 08 i 09 kwietnia, przedszkole będzie zamknięte, prosimy o nie przyprowadzanie dzieci.
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji na poziomie krajowym i lokalnym prosimy o częste
i uważne śledzenie komunikatów na stronie internetowej www.przedszkole96.com ,
o wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 08.04.2019 R.

Poznań, 03 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników przedszkola zaplanowanym od dnia 08 kwietnia 2019 r. nie jesteśmy w stanie zapewnić wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi, co również wiąże się z brakiem możliwości przyjęcia pod opiekę do przedszkola jakiegokolwiek dziecka. Powołując się na §18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 31 grudnia 2002 r. ze zmianami, w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach, dyrektor przedszkola wystąpił do Wydziału Oświaty z wnioskiem
o zawieszenie zajęć dydaktycznych od dnia 08.04.2019 r. do odwołania.
W związku z trwającymi w dalszym ciągu negocjacjami w sprawie wynagrodzeń pracowników oświaty prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej www.przedszkole96.com
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem
Agnieszka Janicka, Alina Skibińska

BALIK KARNAWAŁOWY

Uwaga, Uwaga! Wielkimi krokami zbliża się nasz Bal Karnawałowy 🙂 Już 15 lutego zapraszamy do zabawy wszystkie księżniczki i królewiczów, pajacyki, smoki, rycerzy i wszystkich innych przebierańców – stój na balik obowiązuje dowolny 🙂 Dzieci wchodzą do sal już przebrane