UWAGA! WAŻNE!

UWAGA! WAŻNE!

DZIŚ TJ. 09.04.2019 DO GODZINY 17.00 UPŁYWA TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

STRAJK- AKTUALIZACJA

Informuję o uzyskaniu od organu prowadzącego zgody
na zawieszenie zajęć w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r.
ze względu na planowany strajk nauczycieli.

Dyrektor może zapewnić zajęcia opiekuńcze max. do 25 dzieci.
Rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom od 9.04
proszę o rozmowę dzisiaj (8.04) od 14.00 do godz.17.00.

Dyrektor Przedszkola nr 96 w Poznaniu

Strajk

W związku z niespełnieniem postulatów związkowych przez stronę rządową, pracownicy Przedszkola nr 96 przystępują
w dn. 8.04.2019r. do ogólnopolskiego strajku.

Prosimy wszystkich rodziców o wyrozumiałość

Uzupełnienie do informacji z dnia 03 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że dyrektor uzyskał zgodę od organu prowadzącego na zawieszenie zajęć.
W dniach 08 i 09 kwietnia, przedszkole będzie zamknięte, prosimy o nie przyprowadzanie dzieci.
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji na poziomie krajowym i lokalnym prosimy o częste
i uważne śledzenie komunikatów na stronie internetowej www.przedszkole96.com ,
o wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 08.04.2019 R.

Poznań, 03 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników przedszkola zaplanowanym od dnia 08 kwietnia 2019 r. nie jesteśmy w stanie zapewnić wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi, co również wiąże się z brakiem możliwości przyjęcia pod opiekę do przedszkola jakiegokolwiek dziecka. Powołując się na §18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 31 grudnia 2002 r. ze zmianami, w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach, dyrektor przedszkola wystąpił do Wydziału Oświaty z wnioskiem
o zawieszenie zajęć dydaktycznych od dnia 08.04.2019 r. do odwołania.
W związku z trwającymi w dalszym ciągu negocjacjami w sprawie wynagrodzeń pracowników oświaty prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej www.przedszkole96.com
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem
Agnieszka Janicka, Alina Skibińska