Przedszkole  nr 96   „Jarzębinka”

Rekrutacja 2020/2021

Informujemy, że przyjmowanie wniosków w związku z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 w Przedszkolu nr 96 “Jarzębinka” odbywa się w dniach od 10 marca 2020 do 24 marca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

UWAGA RODZICE

W związku z rekomendacją Organu Prowadzącego  Dyrektor Przedszkola nr 96
w Poznaniu zawiesza zajęcia w przedszkolu (zamyka przedszkole) na okres
od 11 marca 2020 roku do 24 marca 2020 roku (dwa tygodnie).
Rodzice w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola mają prawo do zasiłku opiekuńczego Ustawa z dnia 02 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu  COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Agnieszka Janicka

Drzwi otwarte odwołane!

Szanowni Państwo

W związku z nowymi przypadkami koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo dzieci chodzących do Przedszkola, rodziców oraz całego personelu, drzwi otwarte w dniu jutrzejszym, tj. 10.03.20 r. zostają ODWOŁANE.

z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Kalendarium – marzec

04.03 (środa) – “Gramy w drejera, gramy w klasy, gramy!” Spotkanie z muzyką żydowską – Koncert w wykonaniu Mozaiki dla wszystkich dzieci

06.03 (piątek) – spotkanie z policjantem “Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka” – grupa III, IV i V

09.03 (poniedziałek) – spotkanie ze Strażą Miejską nt. “Dbamy o przyrodę” – wszystkie grupy

11.03 (środa) – warsztaty “Mobilne Planetarium” – wszystkie grupy

12.03 (czwartek) – Dzień Matematyki – wszystkie dzieci

20.03 (piątek) – wiosenny przegląd talentów “Talent show” dla wszystkich dzieci

25.03 (środa) – Pro Art – sesja zdjęciowa. Zdjęcia grupowe – grupa I, II i III. Grupa IV i V będzie miała wykonywane zdjęcie do tablo.