Deklaracja Potwierdzenia Woli

Przypominamy, że 09 marca mija termin składania w sekretariacie przedszkola Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.