Informacja z dnia 08.04.2020

Uwaga Rodzice

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce REKRUTACJA  w dniu jutrzejszym, tj. 09.04.2020 roku o godzinie 12.00.

Jednocześnie informujemy, że w systemie Nabór została uruchomiona opcja potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie, ponieważ samo zakwalifikowanie dziecka jako kandydata do przedszkola, nie jest jednoznaczne z tym, że dziecko zostało przyjęte. Dlatego należy potwierdzić wolę zapisu dziecka według załączonej instrukcji:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Rodzice, którzy nie wypełniali wniosków elektronicznie i nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego wypełniają potwierdzenie woli ręcznie i przesyłają w formie skanu na adres mailowy placówki. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola należy przesłać do dnia 16 kwietnia 2020 roku. Przypominamy, że wszyscy rodzice muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Należy wydrukować, podpisać i przesłać w formie skanu na adres mailowy pl96poznan@interia.pl

Prosimy pamiętać o podpisach obojga rodziców, tak jak w przypadku składanych wniosków.

Agnieszka Janicka

Dyrektor Przedszkola nr 96