Komunikat z dnia 16.03.2020

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną, zarówno wnioski jak i pozostałe  oświadczenia będące potwierdzeniem spełniania kryteriów należy przesyłać  do placówki pierwszego wyboru.

Skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami  wysyłamy elektronicznie   pl96poznan@interia.pl lub pocztą (za potwierdzeniem odbioru).

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

W związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału do przedszkola

Będzie to można zrobić w terminie późniejszym. 

TERMINY REKRUTACJI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN!

 Prosimy o regularne śledzienie naszej  strony internetowej http://www.przedszkole96.com

W związku z powyższym  DYŻUR PRZEDSZKOLA zostaje zawieszony.

Jednocześnie informujemy, że Przedszkole jest zamknięte do 25.03.2020r. (włącznie).

 Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 96