Komunikat z dnia 23.03.2020

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż przedszkole pozostaje zamknięte  do 10.04.2020r.
 
Dyrektor Przedszkola nr 96