Komunikat z dnia 25.03.2020

Drodzy Rodzice
 
Od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 10 kwietnia 2020 r.
 W  przypadku naszego przedszkola wykorzystamy kształcenie na odległość. W tym celu od 25 marca do 10 kwietnia każda grupa codziennie  w godzinach 7.00 – 10.00  wysyłać będzie na grupowego maila.