Przedszkole „Jarzębinka” położone jest w sercu miasta, wśród zieleni, blisko Parku Sołackiego, Ogrodu Botanicznego i Jeziora Rusałka. Dzięki temu dzieci mogą na co dzień obcować z przyrodą, uczą się ją obserwować i chronić. Dbamy  by Nasze Przedszkolaki poznawały swoją „Małą Ojczyznę”, pielęgnowały tradycje oraz dziedzictwo kulturowe.