Uzupełnienie do informacji z dnia 03 kwietnia 2019 r.