DYŻUR WAKACYJNY

DYŻUR WAKACYJNY

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019. Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji