Przedszkole  nr 96   „Jarzębinka”

Drodzy Rodzice! 

W związku  z  trwającą pandemią COVID-19 i trzecią falą zachorowań prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  i  przestrzeganie procedury bezpieczeństwa oraz nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci z oznakami przeziębienia (katar, kaszel, temperatura). Proszę o uszanowanie zdrowia wszystkich pracowników przedszkola, rodziców i dzieci, które uczęszczają do naszej placówki.

 

Dyrektor z Personelem przedszkola

DYŻUR LETNI 2021

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że termin dyżuru wakacyjnego to 28 lipca do 31 sierpnia.

Z uwagi na nadal obowiązujące procedury związane z Covid-19, w tym roku również nie będzie dyżurów w przedszkolach „zastępujących” macierzystą placówkę, co oznacza,
że dziecko może być na dyżurze wyłącznie w przedszkolu do którego uczęszcza.

Wnioski na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu można składać od 15-31 marca 2021.

Jednocześnie informujemy, że jest planowane  stworzenie grupy „międzyprzedszkolnej”
w centrum miasta w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Wszyscy z Państwa, którzy zdecydowanie potrzebują opieki dla swoich dzieci w przedziale od 1 do 27 lipca będą mieli możliwość zapisu dziecka na 2-tygodniowy dyżur w placówce wskazanej przez organ prowadzący.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad zapisu dziecka do oddziału „międzyprzedszkolnego” będzie podany na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/ w terminie późniejszym.

Skip to content