Przedszkole  nr 96   „Jarzębinka”

Informacja z dnia 09.07.2020 r.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej

Informacja z dnia 03.07.2020 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

Informacja z dnia 20.04.2020 r. 

Lista dzieci przyjętych

Lista dzieci nieprzyjętych

Informacja z dnia 09.04.2020 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Jednocześnie informujemy, że w systemie Nabór została uruchomiona opcja potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie, ponieważ samo zakwalifikowanie dziecka jako kandydata do przedszkola, nie jest jednoznaczne z tym, że dziecko zostało przyjęte. Dlatego należy potwierdzić wolę zapisu dziecka według załączonej instrukcji:

https://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Rodzice, którzy nie wypełniali wniosków elektronicznie i nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego wypełniają potwierdzenie woli ręcznie i przesyłają w formie skanu na adres mailowy placówki. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola należy przesłać do dnia 16 kwietnia 2020 roku. Przypominamy, że wszyscy rodzice muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Należy wydrukować, podpisać i przesłać w formie skanu na adres mailowy pl96poznan@interia.pl

Prosimy pamiętać o podpisach obojga rodziców, tak jak w przypadku składanych wniosków.