Przedszkole  nr 96   „Jarzębinka”

Komunikat z dnia 23.03.2020

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż przedszkole pozostaje zamknięte  do 10.04.2020r.
 
Dyrektor Przedszkola nr 96

Informacja z dnia 17.03.2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że  w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia   epidemicznego informacje dotyczące rekrutacji udzielane są telefonicznie pod numerem 537 535 128 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00.

Dyrektor Przedszkola nr 96

Komunikat z dnia 16.03.2020

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną, zarówno wnioski jak i pozostałe  oświadczenia będące potwierdzeniem spełniania kryteriów należy przesyłać  do placówki pierwszego wyboru.

Skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami  wysyłamy elektronicznie   pl96poznan@interia.pl lub pocztą (za potwierdzeniem odbioru).

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

W związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału do przedszkola

Będzie to można zrobić w terminie późniejszym. 

TERMINY REKRUTACJI POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN!

 Prosimy o regularne śledzienie naszej  strony internetowej http://www.przedszkole96.com

W związku z powyższym  DYŻUR PRZEDSZKOLA zostaje zawieszony.

Jednocześnie informujemy, że Przedszkole jest zamknięte do 25.03.2020r. (włącznie).

 Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola nr 96 

Rekrutacja!

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną wnioski, oświadczenia, potwierdzenia kryteriów można wysyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesłać do placówki skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami pl96poznan@interia.pl. Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. W związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału do przedszkola. Termin dostarczenia wniosku 18 – 19 marzec w godzinach 8.00-16.00. Prosimy o mailowe powiadomienie placówki o fakcie wysłania wniosku pocztą. Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dot. procedury rekrutacji będziemy na bieżąco państwa informować. W związku z tym prosimy o regularne śledzenie naszej  strony internetowej http://www.przedszkole96.com
Wnioski należy pobrać z https://nabor.pcss.pl/poznan/.Rekrutacja 2020/2021

Informujemy, że przyjmowanie wniosków w związku z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 w Przedszkolu nr 96 “Jarzębinka” odbywa się w dniach od 10 marca 2020 do 24 marca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Skip to content